بزودی سایت جمعیت امام رضایی‌ها همراه با گزارش کامل از اقدامات جمعیت از ابتدا و هم‌چنین ارائه گزارشات روزانه مستمر در دسترس قرار خواهد گرفت.

شبکه‌های اجتماعی امام رضایی‌ها

تلفن تماس: ۷۸۰۸۰-۰۲۱

پرداخت موبایلی: #۸۸۸*۷۸۰*