loading

پویش کنارتم هموطن سازمان امداد و کمک رسانی جمعیت امام رضایی ها برای سیل زدگان استان فارس


سازمان امداد و کمک رسانی جمعیت امام رضایی ها قصد دارد با کمک خیرین به مردم سیل زده جنوب استان فارس کمک رسانی کند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت امام رضایی ها، در پی وقوع سیل در جنوب استان فارس و حضور تیم ارزیاب سازمان امداد و کمک رسانی جمعیت امام رضایی ها در شهرستان بیرم، این سازمان با همیاری خیرین و مردم نوعدوست پویش خود را برای خرید اسباب ضروری منزل برای مردم شریف شهر سیل زده بیرم استان فارس راه اندازی کرد.

هموطنان گرامی برای پیوستن به پویش کنارتم هموطن می توانند کمک های نقدی خود را به شماره کارت 5041721111658309 به نام جمعیت امام رضایی ها واریز نمایند.

جمعیت امام رضایی ها در راستای ارائه خدمت به مردم از بدو تاسیس، با رویکرد تخصصی امداد رسانی در بحران ها سازمان امداد و کمک ر سانی خود را با شعار کنارتم هم وطن راه اندازی کرد.

کنارتم هموطن در جهت پیشرفت و سازندگی در مناطق بحران زده که اولویت امداد رسانی و حمایت در مسیر بازگشت به زندگی عادی خود را دارند می کوشد که در ابعاد مختلف مادی و معنوی، از طریق استفاده بهینه از ظرفیت های مختلف قابل استفاده در جمعیت امام رضایی هاو همچنین بکار گیری و بهره وری از دستگاه های دولتی و عمومی ذیربط با مشارکت های مردمی به ارائه هرچه بهتر وظایف خود بپردازد.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.