loading

اینفو گرافی پویش روستا به روستا و مسئولیت اجتماعی (CSR) / همکاری شرکتهای بزرگ با جمعیت امام رضایی ها در فاز اول آبررسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان+ متن انگلیسی و عربی


با تکیه به کمک های خیر مردم و همچنین شرکت های  که با نگاه حل مسئله در فضای اجتماعی کشور و در موضوعات گوناگون  در قالب مسئولیت اجتماعی ( CSR )با  گروه های خیریه از جمله جمعیت امام رضایی ها  همکاری می کنند توانستیم در فاز اول به 17 روستا در سیستان وبلوچستان به صورت دائمی آب آشامیدنی سالم برسانیم.

به گزارش روابط عمومی جمعیت امام رضایی‌ها، جامعه و فرد در یک رابطه‌ی مستقیم هستند و تاثیرگذاری آن ها بر یکدیگر پوشیده نیست از این رو است که افراد یک جامعه نقشی بسزا در پویایی و رشد آن فراهم می کنند، علاوه بر افراد ، بنگاه های اقتصادی و شرکت ها نیز در قبال جامعه پیرامون خود مسئولند.

جمعیت امام رضایی ها ، از آغار کار خود  همکاری های بزرگ و موفقی را با نگاه حل مسئله در فضای اجتماعی کشور و در موضوعات گوناگون و در قالب مسئولیت اجتماعی ( CSR )شرکت ها ، بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان صنایع داشته است.

پروژه هایی که با نگاه به حل ریشه ای مسائل صورت گرفته ، و نگاه درمان مقطعی و موقت نبوده است در این سالها ، سعی کردیم مجموعه هایی که تا بحال در راستای مسئولیت اجتماعی مجموعه‌شان  اقدامی صورت نداده اند را فعال کنیم.

و با مجموعه هایی که بیش از ما  نگران مسائل اجتماعی کشور هستند  در حل ریشه ای و زیرساختی مسائل قدم برداریم و حالا امروز ، در پروژه آب رسانی به روستاهای  فاقد شبکه آب در استان سیستان و بلوچستان  شرکت ها و صاحبان صنایع آستین جدی بالا زده اند  تا با مشارکت خود ، هر کدام تعدادی روستا را از باب عدم دسترسی به آب شرب سالم ، بی نیاز کنند.

در این کار بزرگ ، سازمان صداوسیما هم  با نگاه مسئولیت اجتماعی خود و کمک به  حل مسئله و تقویت این پروژه، کار مهمی را قبول کرده است؛ سازمان صداوسیما هم ، در جهت حمایت از این  پروژه بزرگ و زیرساختی ، هر شرکت و‌بنگاه اقتصادی را که در این پروژه مشارکت نماید ، بدون دریافت هزینه تبلیغات و بازرگانی ، معرفی و روستای مورد نظر آن شرکت را که در این پروژه آب رسانی شده است ، به نام همان مجموعه اطلاع رسانی خواهد کرد.

بعد از گذشت ۶۰ روز از پروژه آب رسانی  و این طرح بزرگ  روستا به روستا تعداد زیادی از شرکت‌ها و صاحبان صنایع وارد میدان خدمت شده اند و ما امروز موفق شدیم  فاز اول این طرح را ، با اتمام ۱۷ روستا اعلام کنیم.

جمعیت امام رضایی ها با تکیه بر دانش و تجربه حضور در مسائل اجتماعی،  با شرکتها و بنگاه های اقتصادی در راستای عملکرد موثر آنها در حوزه مسئولیت اجتماعی در بحث  آبرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان وارد و بخشی از هزینه آبررسانی این روستاها از این محل جمع آوری شد.

در پروژه آب رسانی به روستاهای فاقد شبکه آب در استان سیستان و بلوچستان شرکت ها و صاحبان صنایع  با مشارکت خود ، توانستند هر کدام تعدادی روستا را  از باب عدم دسترسی به آب شرب سالم ، بی نیاز کنند.

گروه صنعتی گلرنگ، شرکت تولیدی و صنعتی نیک کالا، شرکت پدیده شیمی قرن(اکتیو)، گروه فنی مهندسی ایده سازان سیلک، شرکت سان مینوویستا، شرکت ارزش آفرینان فدک، گروه صنعتی پاکشو، صنایع غذایی کوروش، شرکت زمزم و فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شرکت هایی بودند که مسئولیت اجتماعی خود در  آبرسانی به روستاهای سیستان وبلوچستان را پذیرفته اند و به کمک جمعیت امام رضایی ها آمدند.

Social responsibility(CSR) cooperation of 11 componies in the first phase of water supply to Sistan & Baluchestan

Relying on the charities being directed by the people, as well as the companies with a problem solving attitude cooperating with some charitable organizations such as Imam Rezaee ha Organization within the country’s social space and in various issues in form of a corporate social responsibility (CSR), we were able to supply 17 villages in Sistan and Baluchestan permanently with clean drinking water during the first phase.
According to the report from the public relations of Imam Rezaee ha Organization, society and individual share a direct relationship and their effect is not limited to one another. Therefore, individuals have a significant role in the dynamics and growth of a society; in addition to individuals, firms, and companies, are also responsible for the community they are in touch with.
From the beginning of The Imam Rezaee ha Organization’s activities, they have had great and successful cooperation with problem solving attitude within social space and in various issues in form of corporate social responsibility (CSR) of companies, firms and industrial owners.
There were some projects being done with a look at the fundamental problem solving not cross-sectional or temporary; in these years, we tried to activate those organizations have not yet taken steps for their organization’s social responsibility.
We are in the process of fundamental and infrastructural problem solving with companies more concerned about Iran’s social issues. And now, companies and industrial owners are seriously ready and willing for the project of supplying water to the villages without any water network in Sistan and Baluchestan province, so that with their own participation, each of them can make some of the villages to have access to clean drinking water.
In this great work, the Broadcasting organization, with its social responsibility and helping problem solving and strengthening this project, has accomplished an important job. In order to support this great and infrastructural project, the Broadcasting organization will introduce any company and enterprise participating in this project without receiving commercial and advertising fees and also will inform the village of its intended company, with water supply in the project, under the name of the same complex.
After 60 days of this water supply project and this great project village to the village, a large number of companies and industrial owners are willing to help and today we were able to announce the first phase of this project, with 17 villages completed.
Eleven companies for 17 villages
Based on the knowledge and experience of presence in social issues, Imam Rezaee ha oeganization was visited by companies and firms and enterprises in order to their effective performance in the field of social responsibility in water supply to the villages in Sistan and Baluchistan. Part of the cost of these villages have been collected.
In the project of water supply to villages without water network in Sistan and Baluchestan province, companies and industrial owners in their cooperation each were able to make some of the villages to have access to clean drinking water.
Golrang Industrial Group, Nikkala Manufacturing and Industrial Company, Active Company, Sano Vista Engineering Technical Group, San Mino Vista Co., Pakheshu Industrial Group, Pakshou Industrial Group, Koroush Food Industries, Zamzam Company and Ofogh Korsh Chain Shops were companies that accepted their social responsibility in the water supply of the villages of Sistan and Baluchistan, and joined Imam Rezaee ha organization

المسؤولیه الاجتماعیه. تعاون إحدى عشره شرکه فی المرحله الأولى لتزوید قریتی سیستان وبلوشستان بالمیاه

بالاعتماد على المساعده المقدمه من المتبرعین وکذلک الشرکات بالاضافه لمؤسسه الامام رضائی التی تنظر لحل المشاکل الاجتماعیه فی البلد التی تخص موضوعات مختلفه والتی تندرج ضمن المسؤولیه الاجتماعیه.
فی المرحله الأولى استطعنا ایصال میاه الشرب الآمنه بصوره دائمه إلى ١٧ قریه فی سیستان وبلوشستان
وبحسب العلاقات العامه لسکان الإمام رضائی ، فإن المجتمع والفرد فی علاقه مباشره ولا یخفی تأثیرهما عن بعضهما البعض ، وهذا هو السبب فی أن أبناء المجتمع یلعبون دورًا مهمًا فی دینامیکیه المجتمع ونموه. بالإضافه إلى الأفراد فإن الشرکات والمؤسسات مسؤوله أیضًا أمام المجتمع من حولها
مؤسسه الإمام رضائی،منذ بدایه عملها لدیها تعاون کبیر وناجح بهدف حل المشکلات الاجتماعیه فی البلد فی مختلف القضایا وضمن المسؤولیه الاجتماعیه للشرکات والمؤسسات الاقتصادیه والصناعیین المشاریع التی تم إنجازها بهدف حل جذر المشکله ولم تأخذ أشکال المعالجه الناقصه والمؤقته فی هذه السنین حاولنا تنشیط المجموعات التی لم تتخذ إجراءات بعد بشأن المسؤولیه الاجتماعیه لمجموعتها.
ومع المجموعات المهتمه بالقضایا الاجتماعیه فی البلاد أکثر منا،دعونا نتخذ خطوات لحل مشاکل الجذور والبنیه التحتیه ، والآن فی مشروع تزوید القرى بدون شبکه میاه فی محافظه سیستان وبلوشستان ، شرکات والصناعیین رفعوا سواعدهم بجدیه. وبمشارکتهم ،فإن حاجه العدید من القرى لمیاه الشرب الآمنه ستلغى
قبلت هیئه الإذاعه والتلفزیون عملاً هامًا من خلال النظر إلى مسؤولیتها الاجتماعیه والمساعده فی حل المشکله وتعزیز هذا المشروع ؛ من أجل دعم هذا المشروع الضخم والمساهم فی تنمیه البنیه التحتیه ، ستقدم منظمه الإذاعه والتلفزیون کل شرکه ومؤسسه اقتصادیه تشارک فی هذا المشروع ، دون تلقی أی تکالیف إعلانیه وتجاریه ،کما سیتم الإعلان عن القریه التی تم امدادها بالمیاه ضمن هذا المشروع بنفس اسم المجموعه الداعمه
بعد مضی ۶٠ یوما على مشروع تزوید المیاه ومرور هذه المشروع الضخم من قریه لقریه دخل عدد کبیر من الشرکات والصناعیین إلى مجال الخدمه ، وتمکنا الیوم من الإعلان عن المرحله الأولى من هذا المشروع ، مع اکتمال تزوید 17 قریه بالمیاه.
إحدى عشره شرکه لـ17 سکان الإمام رضائی کان لهم آداء مؤثر بالاعتماد على المعرفه والخبره فی المشارکه فی القضایا الاجتماعیه مع الشرکات والمؤسسات الاقتصادیه فی مجال

المسؤولیه الاجتماعیه فی مناقشه إمدادات المیاه لقرى سیستان وبلوشستان و تأمین جزء من تکلفه إمدادات المیاه فی هذه القرى
فی مشروع توفیر المیاه للقرى التی لا تملک شبکه میاه فی محافظه سیستان وبلوشستان، تمکنت الشرکات والصناعیین من المشارکه فی رفع حاجه القرى لمیاه الشرب الآمنه
مجموعه کل رنک الصناعیه ، وشرکه نیک کالا للإنتاج والصناعه ، وشرکه بادیده شیمی سینشری (اکتیو) ، ومجموعه التقنیه الهندسیه سازان سیلک ، وشرکه سان مینوفیستا ، وشرکه فداک للقیمه المبدعه ، ومجموعه باکشو الصناعیه ، وکوروش للصناعات الغذائیه ، وشرکه زمزم ، وسلسله متاجر أوفق کوروش کانت شرکات قبلت مسؤولیتها الاجتماعیه فی إمداد قریتی سی وبلوش بالمیاه وقدمت لمساعده سکان الإمام رضائی.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.