loading

دوباره زندگی چکار میکند؟


به گزارش روابط عمومی جمعیت امام رضایی‌ها، گاهی یک اشتباه، یک تصادف، یک حادثه، یک غفلت و ساده اندیشی می تواند یک انسان را و پدر و مادر خانواده را به یک زندانی سابقه دار تبهکار تبدیل کند.

در اغلب موارد خانواده این افراد و بخصوص فرزندان زندانیان بدون کوچکترین جرمی میبایست بهای سنگینی را بخاطر اشتباه سرپرست خانواده بپردازند.

شخصیت و حرمت این خانواده ها تا زمانی محفوظ است که موفق شوند این خبر را پنهان دارند و به محض اینکه خبر دستگیری و حبس پدر ، مادر و یا یکی از افراد خانواده به کوچه و بازار و مدرسه رسید و نقل محافل شد تاثیر منفی خود را بر روابط اجتماعی حاکم بین جامعه و خانواده زندانی نمایان می سازد و این تاثیر مخرب می تواند ضربه جبران ناپذیری برای کل خانواده و حتی شخص زندانی باشد اینجاست که نیاز مالی ، عاطفی و حمایتی خانواده زندانی خود را نشان می دهد.

و در زمانی که بنیان خانواده قرص و محکم نباشد و تکیه گاه دیگری جای خالی سرپرست خانواده را پر نکند و موقعی که مسائل فرهنگی و بخصوص اعتقادی خانواده استوار نباشد. هر یک از موارد فوق به تنهایی می تواند خانواده زندانیان را به آسیب پذیرترین قشر جامعه تبدیل نماید.

دوباره زندگی تلاش میکند این آسیب ها را به حداقل برساند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *