loading

زندان، امید به زندگی را کوتاه میکند


به گزارش روابط عمومی جمعیت امام رضایی ها، مؤسسه Prison Policy Initiativ که به صورت تخصصی درجهت کاهش آسیب های اجتماعی مطالعه میکند، اخیرا پژوهشی را به کوشش امیلی ویدرا منتشر کرده که نشان میدهد، زندان نه تنها امید به زندگی را برای فرد زندانی و خانواده او به صورت چشم گیری کاهش میدهد، بلکه خانواده هایی که یکی از افراد اصلی خانواده (پدر- مادر- خواهر- برادر-فرزند) به هر دلیلی زندانی میشود،
اعضای آن خانواده نسبت به خانواده هایی که هیچ یک از افراد آن زندانی نشده اند 35 درصد امید به زندگی و سلامت روان پایین تری دارند، همچنین 2.6 سال عمر کوتاهتری دارند
و خانواده هایی که 3 نفر از اعضای آنها زندانی شده باشند 45 درصد امید به زندگی و سلامت روان پایین تری دارند، همچنین 4.6 سال عمر کوتاه تری دارند.
جالب تر اینکه خانواده‌ی زندانیانی که پس از آزادی شغل ثابت و مناسبی پیداکرده اند، به طور متوسط 14 درصد نسبت به افراد عادی امید به زندگی آنها بیشتر شده است.
بنابراین اگر برای زندانیان آزاد شده شغل مناسبی فراهم شود:
1. تکرار جرم از سوی فرد زندانی کمتر صورت میپذیرد
2. خانواده آن فرد دچار مشکلات جدی نمیشوند
3. جامعه نسبتا آرامتری خواهیم داشت.

 

 

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.