loading

خوزستان؛ استانی که مهرماه شاهد بزرگترین زمین لرزه کشور بوده است


به گزارش روابط عمومی جمعیت امام رضایی ها، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در مهرماه ۱۴۰۰ تعداد ۷۴۰ زمینلرزه را ثبت کردند. این زمینلرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در مهرماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۶ زمینلرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگترین آنها در تاریخ دوازدهم مهرماه ۱۴۰۰ با بزرگی ۵.۸ حوالی قلعه خواجه واقع در استان خوزستان رخ داده است.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، از لحاظ آماری ۶۶۹ زمینلرزه با بزرگی کوچک‌تر از ۳، تعداد ۵۵ زمینلرزه با بزرگی بین ۳و۴، تعداد ۱۳ زمینلرزه با بزرگی بین ۴ و ۵ و تعداد ۳ زمینلرزه با بزرگی بین ۵ و ۶ بوده است.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.