loading

ایران

پیام خانم مریم وطن پور (مجری و بازیگر) به مردم ایران

پیام خانم مریم وطن پور (مجری و بازیگر) به مردم ایران: با هر چیزی که برای ویرون کردن آستین بالا زده، باسیل، با حرف و‌ حدیثهای همیشگی و با همه‌ی دلواپسیهای پنهون هموطنام، یه حرف کوتاه دارم: بیایید سد بشیم. ... ادامه مطلب

ایران یکدل در سیل

باران، باران، باران … قطره‌، قطره، قطره … چشمه، رود، دریا … گرگان، گلستان، مازندران … ایران، ایران، ایران یک ایران امروز همه یکدل، ببارن بر سر این مردم … باران همه‌اش رحمت است اگر ما هم بباریم … یه ... ادامه مطلب