loading

خالدی بازی دراز

گزارش عملکرد در زلزله سرپل ذهاب

گزارش به مردم ‌ همانطور بعد از اتمام ساختن روستای خالدی بازی دراز قول دادیم با کمک مردم عزیز و شریف ایران در شهر سرپل ذهاب، در فاز اول ۶ واحد مسکونی که پدر خانواده در حادثه زلزله کرمانشاه فوت ... ادامه مطلب

رونمایی از مستند خالدی بازی دراز

پخش مستند فعالیت جمعیت امام رضایی ها در روستای خالدی بازی دراز شهر سرپل ذهاب استان کرمانشاه، از شبکه یک سیما افتخار این را داشتیم که قریب به دوسال بعد از زلزله سال 96 کرمانشاه، در کنار مردم عزیزمون در ... ادامه مطلب