loading

دشت آزادگان

برگزاری جلسه صمیمی امام رضایی‌های استان خوزستان با حضور حاج حسین یکتا

به گزارش روابط عمومی جمعیت امام رضایی‌ها از استان خوزستان، نشست دوستانه داوطلبان جمعیت امام رضایی‌های استان خوزستان با حضور حاج حسین یکتا مسئول جمعیت امام رضایی‌ها در معراج الشهدا اهواز برگزار شد. مسئول جمعیت امام رضایی‌ها در این جلسه ... ادامه مطلب