loading

مشارکت

گزارش دهم‌های ۱۰ تومانی مرداد ماه ۱۳۹۸

  الحمدلله با مشارکت ۹۸۵ نفر در طرح دهم های ۱۰ تومانی مردادماه ،با همکاری موسسه خیریه همیاری موفق به تامین ۱۵۰ بسته لوازم تحریر به ارزش ۲۰۰ هزار تومان برای بچه‌های کوره‌های آجر پزی جنوب تهران شدیم. به امید ... ادامه مطلب