loading

هموطن

روایت شنیدنی یک امدادگر از تلاش های دخترانه برای یاری دادن به هموطنان

روابط عمومی جمعیت امام رضایی‌ها: بسم الله آرام آرام موهایش را خیس می کردم و با دستانم گل های لای موهایش را در می آوردم و شانه شکسته ای که از بین آوارها پیدا کرده بودم را به موهای نازک ... ادامه مطلب

پیام خانم مریم وطن پور (مجری و بازیگر) به مردم ایران

پیام خانم مریم وطن پور (مجری و بازیگر) به مردم ایران: با هر چیزی که برای ویرون کردن آستین بالا زده، باسیل، با حرف و‌ حدیثهای همیشگی و با همه‌ی دلواپسیهای پنهون هموطنام، یه حرف کوتاه دارم: بیایید سد بشیم. ... ادامه مطلب