loading

کمک

طرح دهم‌های ۱۰ تومانی مرداد ماه ۱۳۹۸

ما با هم یه قراری داریم و اون اینه که تو دهم هر ماه برای یک موضوع مشخص و معلوم که توسط جمعیت امام رضایی‌ها شناسایی شده، 10 هزار تومان کمک می‌کنیم و به 10 نفر دیگه هم معرفی می‌کنیم ... ادامه مطلب